Evijärven seurakunnan koronatiedote 29.5.2021

Evijärven seurakunnan koronatiedote 29.5.2021

 

29.5.2021
Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 28.5.2021 todennut, että Vaasan,
Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevat
kunnat ovat koronaepidemian perustasolla. Tämän vuoksi aluehallintovirasto ei
tee niille enää päätöstä kokoontumisrajoituksista.
Perustason alueilla yleisötilaisuuden järjestäjällä tulee olla selvitys siitä, miten järjestäjä varmistaa tilaisuuden terveysturvallisuuden ja toteuttaa tartuntatautilain
58 c pykälän mukaiset, velvoittavat hygieniakäytännöt, kuten mahdollisuuden käsien puhdistamisen, riittävien etäisyyksien ylläpidon ja tilojen puhdistamisen.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli toteaa, että vallitsevassa tilanteessa seurakuntien on mahdollista toteuttaa messuja ja muuta jumalanpalveluselämää. Seurakunnissa voidaan järjestää myös muita tilaisuuksia ja kokoontumisia turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Seurakuntien toimistot voidaan pitää avoinna normaaliin tapaan eikä työntekijöiden yhteen kokoontumiselle ole enää estettä. Alkavana kesänä on mahdollista järjestää leiri- ja retkitoimintaa. Seurakuntien ei ole
omilla päätöksillään syytä rajata toimintaansa enempää kuin viranomaismääräykset edellyttävät. Seurakunnissa määräysten ja suositusten noudattamisesta sekä
niitä koskevista tilannekohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra.

Seurakunnan työntekijät ovat tukena eri tilanteissa. Työntekijöiden yhteystiedot löytyvät seurakunnan kotisivulta: www.evijarvenseurakunta.fi. Tapaamisista työntekijän kanssa ja asioinnista on hyvä sopia etukäteen soittamalla tai viestillä. Kirkon keskusteluapu on jokaista varten, joka kaipaa kuuntelijaa. Palveleva puhelin auttaa päivittäin numerossa 0400 221180 (klo 18-24), ruotsiksi 0400 221190 (kl. 20-23). Osoitteessa kirkonkeskusteluapua.fi voi keskustella myös chatissa.

Psalmin 18:13 sanoin rukoilemme:

”Jumalani, sinuun minä turvaudun, sinä olet kallio, olet kilpeni, sinulta saan avun ja suojan.”