Evijärven seurakunnan koronatiedote 1.4.2021

Evijärven seurakunnan koronatiedote 1.4.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 26.3.2021 antanut määräyksen ajalle 1.4.-30.4.2021, joka kieltää Etelä-Pohjanmaan alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Korkeintaan kahdenkymmenen (20) henkilön kokoontumisia voidaan kuitenkin järjestää, kun niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta.

Evijärven seurakunnassa toiminta jatkuu näiden rajoitusten sallimissa puitteissa ja Lapuan hiippakunnan tuomikapitulin ohjeistuksen mukaisesti. Toiminnassa noudatetaan 20 henkilön kokoontumisrajoitusta. Kaikissa tilanteissa on huomioitava turvavälit (1-2m) ja lähikontaktien välttäminen, käsihygienia ja maskisuositus yli 12 -vuotiaille. Tilaisuuksiin voi osallistua vain oireettomana.

Jumalanpalvelukset jatkuvat ja ne toimitetaan 20 hengen kokoontumisrajoitus huomioiden. Messua vietetään 1-2 kertaa kuukaudessa. Seurakunnan toivotaan edelleen aktiivisesti osallistuvan jumalanpalveluksiin nettiradion välityksellä, johon on suora linkki seurakunnan kotisivulla www.evijarvenseurakunta.fi. Osa jumalanpalveluksista myös striimataan seurakunnan facebook -sivulla.

20 hengen rajoitus kokoontumisissa koskee myös kirkollisia toimituksia. Toimituksiin liittyvistä kysymyksistä sovitaan tarkemmin kirkkoherran kanssa. Kasteet järjestetään ensisijaisesti kirkossa, jotta voidaan huomioida turvallinen etäisyys osallistujien kesken.

Seurakunnan työntekijät ovat tukena eri tilanteissa. Työntekijöiden yhteystiedot löytyvät seurakunnan kotisivulta: www.evijarvenseurakunta.fi. Tapaamisista työntekijän kanssa ja asioinnista on hyvä sopia etukäteen soittamalla tai viestillä. Kirkon keskusteluapu on jokaista varten, joka kaipaa kuuntelijaa. Palveleva puhelin auttaa päivittäin numerossa 0400 221180 (klo 18-24), ruotsiksi 0400 221190 (kl. 20-23). Osoitteessa kirkonkeskusteluapua.fi voi keskustella myös chatissa.

Psalmin 18:13 sanoin rukoilemme:

”Jumalani, sinuun minä turvaudun, sinä olet kallio, olet kilpeni, sinulta saan avun ja suojan.”