Koronarajoitukset 2.3.-31.3.2021 Evijärven seurakunnassa

Evijärven seurakunnan koronatiedote 3.3.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 25.2.2021 antanut määräyksen ajalle 2.3.-31.3.2021, joka kieltää Etelä-Pohjanmaan alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Korkeintaan kymmenen (10) henkilön kokoontumisia voidaan kuitenkin järjestää, kun niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta. Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on ohjeistanut alueen seurakuntia 1.3.3021 korona-ajan ohjeella.

Evijärven seurakunnassa toiminta jatkuu näiden rajoitusten sallimissa puitteissa ja Lapuan hiippakunnan tuomikapitulin ohjeistuksen mukaisesti. Toiminnassa noudatetaan 10 henkilön kokoontumisrajoitusta. Kaikissa tilanteissa on huomioitava turvavälit (1-2m) ja lähikontaktien välttäminen, käsihygienia ja vahva maskisuositus yli 12 -vuotiaille. Tilaisuuksiin voi osallistua vain oireettomana.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset toimitetaan lakisääteisesti. Tilaisuudessa voi olla läsnä 10 seurakuntalaista. Messua vietetään noin kerran kuukaudessa. Seurakunnan toivotaan edelleen aktiivisesti osallistuvan jumalanpalveluksiin nettiradion välityksellä, johon on suora linkki seurakunnan kotisivulla www.evijarvenseurakunta.fi. Osa jumalanpalveluksista myös striimataan seurakunnan facebook -sivulla.

Kokoontumisrajoitus koskee myös kirkollisia toimituksia. Pastoraalisin perustein lähiomaisten osallistuminen pyritään mahdollistamaan erityisjärjestelyin. Näistä toimituksiin liittyvistä kysymyksistä sovitaan tarkemmin aina kirkkoherran kanssa. Kasteet järjestetään ensisijaisesti kirkossa, jotta voidaan huomioida turvallinen etäisyys osallistujien kesken.

Hallitus on linjannut, että alle 12-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua yhteiskunnan ”sulkutilasta” riippumatta. Seurakuntien tavanomainen kerhotoiminta ei siis kuulu rajoituksen piiriin. Päiväkerhot ja sählykerhot (uusin aikatauluin) kokoontuvat ja perhekerhoa sekä nuorten toimintaa pidetään kokoontumisrajoitusten puitteissa. Myös Taukotuvalla toiminta jatkuu rajoitukset ja turvaohjeet huomioiden.

Seurakunnan työntekijät ovat tukena eri tilanteissa. Työntekijöiden yhteystiedot löytyvät seurakunnan kotisivulta: www.evijarvenseurakunta.fi. Kirkkoherranviraston asioinnista ja tapaamisista työntekijän kanssa on hyvä sopia etukäteen soittamalla tai viestillä. Kirkon keskusteluapu on jokaista varten, joka kaipaa kuuntelijaa. Palveleva puhelin auttaa päivittäin numerossa 0400 221180 (klo 18-24), ruotsiksi 0400 221190 (kl. 20-23). Osoitteessa kirkonkeskusteluapua.fi voi keskustella myös chatissa.

 

Psalmin 18:13 sanoin rukoilemme:

”Jumalani, sinuun minä turvaudun, sinä olet kallio, olet kilpeni, sinulta saan avun ja suojan.”