Evijärven seurakunnan tiedote 7.10.2021

Evijärven seurakunnan hallinnon päätöksiä syyskuu-lokakuu 2021

 

Kirkollisveroprosentti samana

Evijärven seurakunnan kirkkovaltuusto linjasi kokouksessaan 23.9.2021, että Evijärven seurakunnan kirkollisveroprosentti pysyy edellisvuosien tasolla. Kirkollisveroprosentti vuonna 2022 on 1,75%.

  • Tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta kirkollisveroprosentin nostamiseen ei tässä tilanteessa kuitenkaan lähdetty, selvittää kirkkovaltuuston puheenjohtaja Paula Puotinen.
  • Tuomiokapitulin syyskuussa aloittama Evijärven seurakuntaakin koskeva rakennemuutosselvitysprosessi oli taustalla yhtenä tekijänä vaikuttamassa, että pysyttiin samoissa luvuissa, vaikka paineita seurakunnan taloudessa toki on, kertoo Puotinen.

 

Kirkkovaltuusto päätti myös, että Evijärven seurakunnan edustajana Lapuan hiippakunnan aluekeskusreksiterin yhteisjohtokunnassa vuosina 2022-2023 toimii hallintosihteeri Sari Anttila. Hänen varaedustajana on kirkkoherranvirkaa hoitava. Lapuan hiippakunnan tuomikapituli ei ole vielä tehnyt päätöksiä vuoden 2022 alusta Evijärven seurakunnan kirkkoherranviran hoitamisesta. Vt. kirkkoherra Minna Lainimon virkamääräys päättyy 31.12.2021, ja hän palaa vakinaiseen virkaansa.

 

Uusi kuusiaita ja ongelmapuiden poistoa

Evijärven seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 5.10.2021 kesän myrskyvahinkojen jälkeisistä uudistustöistä sekä kirkon ympäristön ja Risukankaan hautausmaan ongelmapuiden poistosta.

Kesäkuussa myrskyssä hautausmaan kuusiaita kärsi myrskyvahinkoja. Kiireellisemmät raivaustyöt suoritettiin välittömästi ja uudistustöiden suunnittelu aloitettiin. Kirkkoneuvosto teki päätökset vanhan aidan kaatamisesta, kantojen poistosta, uuden kuusiaidan istuttamisesta ja alueen rajaavasta ja taimia suojaavan lauta-aidan pystyttämisestä. Vanha kuusia-aita kantoineen poistetaan vielä vuoden 2021 puolella ja lauta-aita pystytetään rajaamaan hautausmaa-aluetta. Uusi kuusi-aita on tarkoitus istuttaa keväällä 2022.

  • Hautausmaan aidan uudistaminen on ollut toimenpidelistalla jo edellisen Riskukankaan hautausmaan kunnostusprosessin yhteydessä kymmenkuntavuotta sitten. Nyt äärisääolot toivat asiaan vauhtia ja uusi aita laitetaan, kertoo kirkkoneuvoston puheenjohtaja, vt. kirkkoherra Minna Lainimo.

 

Evijärven kirkkopihassa ja Risukankaan hautausmaalla on havaittavissa osassa puustoa lahoamisen ja maasta irtoamisen merkkejä. Osa näistä puista sijaitsee lähellä rakennuksia ja hautamuistomerkkejä. Hautausmaalla kaivaminen vaurioittaa puiden juuria, mikä vaikuttaa puuston elinkaareen. Vuoden 2021 aikana on alueilla kaatunut myrskyissä kymmenkunta puuta aiheuttaen vaaraa niin ihmisille, rakennuksille kuin hautamuistomerkeille.

  • Tähän asti on mittavilta puiden aiheuttamilta vahingoilta vielä vältytty, vaikka vanhaa puustoa on kaatunut niin hautausmaalla kuin kirkkopihassa tämän vuoden aikana. Kesällä hautausmaalla kaatui useita runkoja ja jopa henkilövahingot olivat lähellä. Hautakivienvauriot pysyivät onneksi pieniä, vaikka puustoa niiden päälle kaatuikin. Kirkkopihassa rakennukseen kohdistuneet vauriot olivat onneksemme myös pieniä ja korjattavissa, Minna Lainimo kertoo.

 

Kirkkoneuvosto päätti syksyllä, että alueiden puuston kunto kartoitetaan ja huonokuntoinen puusto poistetaan. Kartoituksessa poistettavien puiden määrä todettiin suureksi, lähes 80 runkoa. Työ tehdään ammattimetsurin toimesta ja vaatii hautausmaalla ajoittain erityisjärjestelyjä.

  • On selvää, että puidenkaataminen merkityksekkäiden paikkojen läheltä aiheuttaa monenlaisia tunteita, kun vanha puu on ollut merkkinä tärkeä ihmisen hautapaikasta. Suurta mielipahaa aiheuttaisi myös se, jos syysmyrskyssä puu kaatuu hautojen päälle ja hautamuistomerkit särkyvät. Ongelmapuiden poisto on turvallisuusasia.

 

Puutöiden aikana hautausmaalla ja kirkkopihassa vierailevia pyydetään huomioimaan työmaa-alueet ja kiinnittämään turvallisuuteen erityistä huomiota.

 

 

Lisätiedot: kirkkovaltuuston puheenjohtaja Paula Puotinen, puh. 050 5814441 ja vt. kirkkoherra Minna Lainimo 044 5144556.