Kaste

Pyhä kaste on kristillisen kirkon perusta. Kaste voidaan toimittaa kirkossa, kodissa tai muussa sopivassa paikassa. Lapsi tulee kastaa ennen kolmen kuukauden ikää. Kasteesta voi sopia soittamalla kirkkoherranvirastoon. Ennen kastetta pappi käy toimituskeskustelun vanhempien kanssa joko kotona, seurakunnan tiloissa tai muulla tavalla.

Vanhemmilla ja muulla juhlaväellä on mahdollisuus osallistua kastetoimituksessa rukouksiin ja tekstinlukuun. Niistä sovitaan kastepapin kanssa.

Kasteesta voidaan ilmoittaa kirkossa jumalanpalveluksessa noin viikon kuluttua kasteesta ja samalla rukoillaan lapsen ja hänen läheistensä puolesta. Evijärven kirkossa on käytössä kastetaulu, johon lapsen läheiset voivat tulla kiinnittämään kastelehden. Sen jälkeen kasteesta voidaan ilmoittaa lehden kirkollisissa ilmoituksissa.

 

YouTube-video

YouTube-video
Kuvassa kastemalja ja kirkon kastetaulu.

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä. Kummeja tulee olla vähintään kaksi. Poikkeustapauksessa riittää myös yksi kummi. Päätöksen tekee oman seurakunnan kirkkoherra.

Kummien valinta ja tehtävät