Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset

valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa

seurakunnan toimintaa.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja

valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon mm. osallistumalla

seurakuntavaaleihin ja tekemällä aloitteita.

 

 

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon

ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt

nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt ja

ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen. Seuraavat

seurakuntavaalit ovat vuonna 2022.

 

Seurakuntalainen voi tehdä aloitteen

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille.

Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon.

Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston

päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.

Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli

kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite -

kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous.

 

Kirkkovaltuusto   

Puotinen Paula (pj.)

Latukka Asko (vpj.)

Alatalo Mari

Asuinmaa Eeva Liisa

Elgbacka Hilja

Kangastupa Heino

Lumiaho Satu

Mäkelä Ann-Helen

Mäkinen Martti

Niemi Saija-Liisa

Paalanen Anna

Saari Heli

Sulkakoski Vuokko

 

Kirkkoneuvosto (jäsen sekä henkilökohtainen varajäsen)

Vt. kirkkoherra Mäki Risto (pj.)

Mäkelä Ann-Helen (vpj.) varajäsen: Loiva Mikko

Alatalo Mari                    varajäsen: Tähtinen Lauri

Joutsen Kari                    varajäsen: Lumiaho Satu

Kangastupa Heino          varajäsen: Elgbacka Hilja

Lappinen Martti              varajäsen: Saari Heli

Mäkinen Martti               varajäsen: Hanhikoski Maritta

Niemi Saija-Liisa             varajäsen: Elgbacka Heikki

Sulkakoski Vuokka          varajäsen: Kultalahti Pentti

 

Kiinteistötoimikunta vuosille 2021-2022

jäsenet

Puotinen Paula (pj.)

Kangastupa Heino

Kontiainen Markku

Latukka Asko

Mäkinen Martti

 

varajäsenet

Joutsen Kari

Keto Eero

Mäkelä Tapani

Niemi Saija-Liisa

 

Diakoniatyön johtokunta

Diakoniatyön johtokunnan jäseninä ovat seuraavat henkilöt:

Vuokko Sulkakoski (pj)

Merja Fränti

Aimo Kaski

Saija-Liisa Niemi

Sakari Lehto

 

Varajäsenet:

Heikki Elgbacka

Maritta Hanhikoski

Aini Joutsen

Marita Latukka

 

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan jäseninä ovat seuraavat henkilöt:

Lauri Jussila (pj.)

Kaisa Kangastupa

Mikko Loiva

Satu Lumiaho

Heli Saari

 

Varajäsenet:

Hilja Elgbacka

Henna Mäkinen

Arja Niemelä-Kaski

Mauno Puotinen

 

Lapsi- ja nuorisotyön toimikunta jäseninä ovat seuraavat henkilöt:

Satu Koski (pj.)

Teemu Isopellinen

Mikko Loiva

Anna Paalanen

Elina Paalanen

 

Varajäsenet:

Mari Alatalo

Eeva-Liisa Asuinmaa

Ann-Helen Mäkelä

Heli Saari

 

Lähetystyön johtokunnan jäseninä ovat seuraavat henkilöt:

Anja Jussila (pj.)

Eeva-Liisa Asuinmaa

Heino Kangastupa

Hannele Sironen

Ilmari Sulkakoski

 

Varajäsenet:

Lauri Tähtinen

Kaisa Loiva

Anna Paalanen

Liisa Saari

 

Aikuistyön toimikunnan jäseninä ovat seuraavat henkilöt:

vt. kirkkoherra Risto Mäki (pj)

Kaisa Loiva

Satu Lumiaho

Arja Niemelä-Kaski