Kokoontumisrajoitusten vaiheittainen purkaminen Evijärven seurakunnassa 1.6.2020 alkaen


Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat antaneet seurakunnille päivitetyt ohjeet kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta. Näiden mukaisesti jumalanpalveluksiin voi 1.6. alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä on suhteuttava 1 – 2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Turvallisuusperiaatteiden mukaisesti Evijärven kirkkoon voi kokoontua 100 henkilöä. Ehtoolliskäytännöistä ohjeistetaan tarkemmin kirkkoon saapuvia. Omien virsikirjojen käyttäminen on suositeltavaa. Jumalanpalvelukset ovat edelleen kuunneltavissa myös nettikirkon kautta, johon löytyy linkki seurakunnan kotisivulta.

Samoin kirkkotilassa toteutettaviin kirkollisiin toimituksiin (kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen) voi 1.6.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä riittävästä väljyydestä huolehtien.

Toimituksen jälkeen perheen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä. Valtioneuvoston linjauksen mukaan niitä koskee 50 hengen enimmäisosallistujamäärä, samoin kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavia kirkollisia toimituksia.

Olennaista on, että jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin osallistutaan vain terveenä. Riskiryhmään kuuluvien tulee käyttää omaa harkintaa.

 

Rippikoululeiri ja muu leiritoiminta

Rippikoululeirien ja muun leiritoiminnan aloittaminen on mahdollista 1.6. alkaen, yön yli kestävä leiritoiminta suositellaan kuitenkin aloitettavaksi vasta juhannuksen jälkeen. Evijärven seurakunnan rippileiri päästään tällä tietoa toteuttamaan suunnitellun aikataulun mukaan. Varhaisnuorten leirit on toteutettu yhteistyössä Evijärven kunnan ja Evijärven 4H:n kanssa ja niiden toteuttamisesta tiedotetaan lähiaikoina. Kaikessa leiritoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota käytössä olevien tilojen väljyyteen ja hygieniaan.

 

Diakonia

Diakonissaan saa yhteyden puhelimitse numerosta 044 0552854. Taukotuvan toimintaa käynnistetään mahdollisesti kesäkuussa, asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

***

Seurakunnassa seurataan tarkasti koronavirustilanteen kehittymistä ja arvioidaan tarvittavia toimenpiteitä jatkuvasti. Tiedotamme muutoksista nettisivuillamme.