Evijärven seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksiä 21.1.2021

Evijärven seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksiä 21.1.2021

Evijärven seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkojärjestyksen mukaisesti
toimikautensa puolivälissä puheenjohtajiston kirkkovaltuustoon vuosille 2021-2022.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajana valittiin jatkamaan Paula Puotinen ja varapuheenjohtajana
Asko Latukka.
Vuosille 2021-2022 kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana jatkamaan Ann Helen Mäkelän ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mikko Loivan. Kirkkoneuvoston jäseniksi
valittiin (henkilökohtainen varajäsen suluissa jäsenen perässä): Mari Alatalo (Lauri Tähtinen), Kari
Joutsen (Satu Lumiaho), Heino Kangastupa (Hilja Elgbacka), Martti Lappinen (Heli Saari), Martti
Mäkinen (Maritta Hanhikoski), Saija-Liisa Niemi (Heikki Elgbacka) ja Vuokko Sulkakoski (Pentti
Kultalahti). Kirkkoneuvoston puheenjohtajan toimii virkansa puolesta vt. kirkkoherra Minna
Lainimo. Sihteerin tehtävä niin kirkkovaltuustossa kuin kirkkoneuvostossa hoitaa seurakunnan
hallintosihteeri Sari Anttila.
Kokouksessa valittiin myös jäsenet kaksivuotiseksi valittuihin toimikuntiin. Kiinteistötoimikuntaan
vuosille 2021-2022 valittiin puheenjohtajaksi Paula Puotinen ja jäseniksi Heino Kangastupa,
Markku Kontiainen, Asko Latukka ja Martti Mäkinen ja varajäseniksi Kari Joutsen, Eero Keto,
Tapani Mäkelä ja Saija-Liisa Niemi. Aikuistyön toimikuntaan valittiin vuosille 2021-2022
puheenjohtajaksi vt. kirkkoherra Minna Lainimo ja jäseniksi Kaisa Loiva, Satu Lumiaho ja Arja
Niemelä-Kaski.
Evijärven seurakunnan diakoniajohtokunta, lähetystyönjohtokunta, jumalanpalvelusmusiikkityöntoimikunta ja lapsi- ja nuorisotyön toimikunta ovat valittu kirkkovaltuuston
toimikauden alussa nelivuotisiksi vuosille 2019-2022.
Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan päivitetyn sopimuksen Lapuan hiippakunnan
aluekeskusrekisteristä. Aluekeskusrekisteri hoitaa osan aiemmin Evijärven seurakunnan
kirkkoherranvirastolle kuuluneista tehtävistä, kuten jäsenrekisterin pidon ja rekisteröintitehtäviä.
Virkatodistukset ja sukuselvitykset tilataan nykyään suoraan aluekeskusrekisteristä. Myös
avioliiton esteiden tutkinta suoritetaan aluekeskusrekisterissä.
Lisätiedot: vt. kirkkoherra Minna Lainimo, puh. 044 5144556