Evijärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 2.6.2021

Evijärven seurakunnan tiedote 2.6.2021
Evijärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 2.6.2021

Suvivirrellä Evijärven seurakunnan vuosi 2020 kirjoihin ja kansiin

Evijärven seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontui 2.6.2021 vuoden toiseen kokoukseensa Evijärven
kunnantalolle Evijärven kirkon ollessa lattian huoltomaalauksessa kesäkuun ajan. Kokous avattiin
alkuhartaudella kajauttamalla suvivirsi.
Kokouksessa kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
tilivelvollisille tilintarkastajien lausuntoon viitaten. Evijärven seurakunnan vuoden 2020 ylijäämä on
7.548,34 euroa.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Paula Puotinen kommentoi seurakunnan toimintaan ja taloutta
vuodelta 2020: ”Positiivinen tulos niin toiminnan kuin talouden puolella on iloittava aihe haastavien
aikojen jälkeen ja keskellä. Taloudessa positiivinen vuosikate on hieno juttu. Jäsenten sitoutuminen
seurakuntaan on tärkeä asia. Seurakunnan tilastoissa näkyy seurakuntalaisten ikäjakauma: vuonna
2020 kastettuja oli 14 ja poisnukkuneita 34.” Puotinen kiitteli puheessaan työntekijöiden
sitoutuneisuutta yhteiseen työhön.
Vt. kirkkoherra Minna Lainimo tiivisti puheenvuorossaan toimintakertomusta esitellessään, että vt.
kirkkoherra Laura Lahdensuon luotsaama vuosi 2020 Evijärven seurakunnassa oli seurakunnan
perustehtävän toteuttaminen poikkeuksellisissa korona-pandemian mullistamissa olosuhteissa.
”Seurakunnan toiminta oli vireää ja monipuolista, vaikka kokoavat toiminnot sovitettiin koronan
myötä uudelleen. Uusi, yllättävä tilanne toi mukanaan luovia ratkaisuja, joista osa jää myös elämään
evankeliumia eteenpäin välitettäessä. Digiloikka otettiin Evijärven seurakunnassakin,” Lainimo
kiteyttää vuoden 2020 toiminnallista puolta.
Lisäksi Lainimo summasi muutoksia: ”Toimitilamuutokset eli seurakunnan toiminnan vahva
keskittäminen kirkkoon ja lasten ja nuorten paikan perustaminen kirkon takaosaan ovat olleet isoja
askelia. Evijärvellä oltiin tässä aikaa edellä. Muutokset noudattelevat kokonaiskirkollisia
tulevaisuuden linjauksia monipuolisesta kirkkotilan käytöstä. Kirkko kokoaa kaiken ikäiset yhteen ja
erityisesti se kasvupohja, jonka lapset ja nuoret saavat kirkkotilaan kokoontuessaan on merkittävää.Kotikirkko tulee tutuksi.” Vapaaehtoisten vastuunkantajien iso panos ja joustava, ammattitaitoinen
työntekijäjoukko mainittiin isolla kunniamaininnalla Lainimon puheenvuorossa.
Talousjohtaja Antti Viita kommentoi puheenvuorossaan Evijärven seurakunnan vuoden 2020
tilikauden tulosta: ”Tulos osoittaa käyttötalouden olevan tasapainossa. Verotulot säilyivät
kohtuullisen hyvällä tasolla ja menot koronavuodestakin johtuen maltillisina.”

Evijärveläiset uutta piispaa valitsemaan
Kirkkovaltuusto oli historiallisessa tilanteessa suorittaessaan kokouksessaan Lapuan hiippakunnan
piispan valintaan liittyen maallikkovalitsijoiden vaalin valiten Evijärveltä maallikkovalitsijoiksi Asko
Latukan, Ann-Helen Mäkelän ja Paula Puotisen. Piispa Simo Peura on ilmoittanut eläköityvänsä
helmikuun 2022 alusta. Lapuan hiippakunnassa toimitetaan piispanvaali tiistaina 2.11.2021. Mikäli
kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen vaalikierros kahden
eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisen kierroksen vaalipäivä on tiistai 23.11.2021. Uuden
piispan vihkii arkkipiispa Tapio Luoma piispan virkaan Lapuan tuomiokirkossa sunnuntaina 6.2.2022.
Päätöksiä seurakunnan hallinnon kehittämiseksi

Lisäksi kokouksessaan kirkkovaltuusto hyväksyi lisätalousarvion vuodelle 2021 koskien seurakunnan
arkiston digitoimista ja hallintosihteerin palkkausta. Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvostolle
uuden ohjesäännön, joka lähetetään vielä Lapuan hiippakunnan tuomiokapituliin vahvistettavaksi.
Seurakunnan poistosuunnitelma päivitettiin tasapoistomallisena ja toimituspalkkioisten sijaisten
palkkausperiaate vahvistettiin Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaiseksi.
Lisätiedot: kirkkovaltuuston puheenjohtaja Paula Puotinen, puh. 050 5814441 ja vt. kirkkoherra
Minna Lainimo 044 5144556