Yleinen seurakuntatyö

Seurakunnan tehtävänä on tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Toteuttaakseen tehtäväänsä seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

Jumalanpalvelus pidetään kirkossa sunnuntaisin pääsääntöisesti kello 10.00.

Lapsen kastamiseen, avioparin vihkimiseen ja vainajan hautaan siunaamiseen liittyvistä järjestelyistä voi sopia kirkkoherranvirastossa.

Kirkkoherra vastaa seurakunnan jumalanpalveluselämästä ja kirkollisista toimituksista.