Lähetystyö

Lähetystyön tehtävänä on osallistua kolmiyhteisen Jumalan pelastavaan toimintaan koko maailmassa tavoitteena maailmanlaajan kristillisen kirkon kasvaminen. Se tapahtuu sanallisen todistuksen, palvelun ja keskinäisen yhteyden avulla. Seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä, jonka tarkoituksena on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä.

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn:

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” Matt. 28:19-20

Lähetystyö on koko seurakunnan työtä ja jokaisen kristityn tehtävä.

Lähetystyössä voi olla mukana:

  • Keräyksiin osallistumalla
  • Toimintaan osallistumalla
  • Tempauksiin osallistumalla
  • Pitämällä yhteyttä lähetteihin
  • Tilaamalla lähettikirjeen eli liittymällä ystävärenkaaseen
  • Osallistumalla kummitoimintaan
  • Kantaen rukouksin lähetystyötä

Evijärven seurakunnan nimikkolähettinä toimii Katri Linnasalo. Katri tekee Raamatunkäännöstyötä Papua-Uusi-Guineassa Suomen Lähetysseuran lähettinä. Hän kääntää Raamattua nekin kielelle.

Toinen nimikkolähettimme on Kansanlähetyksen kautta Ulla Pendolin Japanissa. Hän opiskelee japanin kieltä kielikoulussa. Sen jälkeen hän tekee seurakuntatyötä ja toimii suomalaislasten opettajana Japanissa.

Ulla Pendolin (Kuva: Philippe Gueissaz)
Ulla Pendolin (Kuva: Philippe Gueissaz)
Katri lähetysjuhlassa seurakuntatalolla
Katri lähetysjuhlassa seurakuntatalolla