Diakoniatyö

Diakoniatyön tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

Diakoniatyön piiriin kuuluvat mm. vanhustyö, perhetyö, avioparityö, surutyö, kriisityö, omaishoitajatyö, vammaispalveluita, sielunhoito ja kotikäynnit sekä taloudellinen auttaminen. Toimintamuotoja ovat erilaiset ryhmät, naisten- ja aviopari-illat, kotikäynnit, sairaalakäynnit, joulu- ja muut avustukset, leirit ja retket sekä myyjäiset. Sielunhoidollisena työmuotona toimii myös Palveleva Puhelin. Seurakunnan diakoniatyöstä vastaa diakonissa Anne Heikkilä.

Diakoniatyön työmuotoja ja toimintaa:

 • Päiväpiirit, joissa on hartaus, keskustelua ja muuta yhdessäoloa.
    • Pihlajarinteen päiväpiiri keskiviikkoisin parittomilla viikoilla klo 12.
    • Sopulan päiväpiiri torstaisin klo 13 parillisilla viikoilla
 • Perjantairuokailut: Kerran kuukaudessa klo 11.30 tarjolla seurakuntatalossa keittolounas á 3,-
 • Lähimmäispalvelu
   • Lähimmäispalvelu on diakonista vapaaehtoistyötä, mikä  tuo virkistystä, vaihtelua ja turvallisuutta niiden ihmisten elämään, joiden liikkuminen on vaikeaa vanhuuden, sairauden tai vamman vuoksi, tai jotka kokevat itsensä yksinäisiksi.
   • Lähimmäistä kaipaavat voivat ottaa yhteyttä diakonissaan. Lähimmäiseksi haluavat ovat tervetulleita vapaaehtoistyöhön.
 • Henkilökohtaista keskustelua ja aineellista apua tarvitsevat voivat asioida diakoniatoimistossa ilman ajanvarausta tiistaisin Taukotuvalla ja torstaisin diakoniatoimistossa klo 9-11, muutoin voi varata ajan puh. 044-0552854
 • Rovastikunnalliset A-illat
  • Kerran kuukaudessa, tiedustelut diakonissalta.
 • Kansainvälinen diakonia
  • Yhteisvastuukeräys on vuosittainen, perinteinen kirkon suurkeräys. Keräys tapahtuu pääosin vapaaehtoisten avustuksella.
  • Yhteisvastuukeräys netissä: www.yhteisvastuu.fi

Kirkkoherra Aki Paavola on myös diakoniapappi, päivystys torstaisin klo 9-12 puh. 044-5144556, aki.paavola(at)evl.fi

Keskusteluapua on saatavilla nimettömänä Palvelevasta puhelimesta puh. 01019 0071, ja netistä evl.fi/palvelevanetti

Taukotupa