Diakoniatyö

Diakoniatyön tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

Diakoniatyön piiriin kuuluvat kaikenikäiset apua tarvitsevat ja erityisryhmät.

Seurakunnan diakoniatyöstä vastaa diakonissa Anne Heikkilä.

Sopulan päiväpiiri on torstaisin klo 13 parittomilla viikoilla; hartaus, keskustelua ja yhdessäoloa

Henkilökohtaista keskustelua ja aineellista apua tarvitsevat voivat asioida diakoniatoimistossa ajanvarauksella, puh. 044-0552854

Lähimmäispalvelu

      • Lähimmäispalvelu on diakonista vapaaehtoistyötä, mikä  tuo virkistystä, vaihtelua ja turvallisuutta niiden ihmisten elämään, joiden liikkuminen on vaikeaa vanhuuden, sairauden tai vamman vuoksi, tai jotka kokevat itsensä yksinäisiksi.
      • Lähimmäistä kaipaavat voivat ottaa yhteyttä diakonissaan. Lähimmäiseksi haluavat ovat tervetulleita vapaaehtoistyöhön.

Kansainvälinen diakonia

    • Yhteisvastuukeräys on vuosittainen, perinteinen kirkon suurkeräys. Keräys tapahtuu pääosin vapaaehtoisten avustuksella.
    • Yhteisvastuukeräys netissä: www.yhteisvastuu.fi

Kirkkoherra  on myös diakoniapappi, ke/to puh. 044-5144556

Keskusteluapua on saatavilla nimettömänä Palvelevasta puhelimesta puh. 01019 0071, ja netistä evl.fi/palvelevanetti