Sairaalasielunhoito

Sairaalapappi on evankelisluterilaisen kirkon palkkaama työntekijä sairaalassa. Sairaalapappi on saanut erikoistumiskoulutuksen tehtäväänsä palvella potilaita, heidän omaisiaan ja terveydenhuollon henkilökuntaa.

Sairaalasielunhoidon ydin on työntekijän ja potilaan luottamuksellinen sielunhoitosuhde, jossa potilas voi käsitellä kaikkia elämäänsä ja sairauteensa liittyviä asioita. Sairaalapappi kunnioittaa potilaan ihmisarvoa ja vakaumusta riippumatta tämän taustasta tai elämänkatsomuksesta. Sairaalapappi noudattaa laissa määriteltyä salassapitovelvollisuutta.

Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoito