Luottamushenkilöt

Täältä löydät seurakunnan eri päätöksentekoelimissä toimivat luottamushenkilöt.

Seurakunnan ylin päättävä elin on vaaleilla joka neljäs vuosi valittava kirkkovaltuusto.

Kirkkovaltuusto valitsee kahden vuoden välein kirkkoneuvoston, joka johtaa seurakunnan käytönnön toimintaa ja hallintoa.

Seurakuntamme kirkkovaltuusto jakaa päätösvaltaansa myös työalakohtaisesti seuraaville johtokunnille: